De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Onderzoek naar Canon in het onderwijs

Actueel
entoen.nu-poster versie 2017

Werk je in het onderwijs en maak je gebruik van de Canon van Nederland (of juist niet)? Deel je mening over de cultuurhistorische Canon van Nederland en maak kans op een bezoek aan het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem.

In 2006-2007 werd de cultuurhistorische Canon van Nederland geïntroduceerd. Deze Canon telt 50 vensters: belangrijke personen, voorwerpen en gebeurtenissen die samen het verhaal van de historische en culturele ontwikkeling van Nederland laten zien. Inmiddels is de Canon opgenomen in (geschiedenis)methodes en in de kerndoelen voor het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.

Nu, ruim tien jaar na de introductie van de Canon, willen de stichting entoen.nu en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap graag weten hoe de Canon in het onderwijs gebruikt en gewaardeerd wordt. Daarom nodigen wij je uit een korte digitale vragenlijst [inmiddels gesloten, red.] in te vullen.