De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Lancering netwerk Canon van Nederland

Actueel
Start samenwerking musea met topstukken Canon van Nederland

Op 24 oktober j.l. tekenden twaalf musea een verklaring tot samenwerking in Museum Prinsenhof Delft. Gezamenlijk doel is met elkaar de geschiedenis van ons land te laten zien. Onder de vlag van de Canon van Nederland plaatsen de musea topstukken in de eigen presentatie in de schijnwerpers. Ook gaan zij samenwerken op het gebied van programmering en presentatie. Door het hele land wordt op deze manier de veelzijdigheid van de geschiedenis van Nederland voor een breed publiek getoond en verteld. De lancering van het netwerk is een vervolg op de opening van de Canon van Nederland in het Nederlands Openluchtmuseum op 23 september. De komende jaren sluiten musea uit twaalf provincies zich aan met voorwerpen die onmisbaar zijn om alle 50 vensters van de Canon van Nederland te verbeelden.

Oog in oog met de geschiedenis
Elk van de deelnemende musea toont in de vaste presentatie topstukken van de Nederlandse geschiedenis. Deze topstukken, voor de bezoeker duidelijk gemarkeerd, laten hem/haar oog in oog staan met de geschiedenis. Samen zorgen de historische voorwerpen voor een verdere ‘inkleuring’ van de Canonvensters en belichten zij daarbij verschillende invalshoeken van het verleden. Zo wordt het venster Slavernij verbeeld in het Tropenmuseum (brandmerk, slavenboei en banjo), Het Scheepvaartmuseum (model van een slavenschip) en het Amsterdam Museum (twee schilderijen: één van de Herengracht in 1685 en één van een Surinaamse suikerplantage ca. 1700). Drie topstukken tonen het venster De Beeldenstorm: een portret van Maarten Luther, een Christuskop (beide Museum Catharijneconvent) en een schilderij dat juist een vertekend beeld van die Beeldenstorm geeft (Museum Prinsenhof Delft).

Start netwerk
Vanaf 24 oktober zijn topstukken te zien in het Amsterdam Museum, Het Scheepvaartmuseum, Hunebedcentrum, Museum Catharijneconvent, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Militair Museum, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Rijksmuseum van Oudheden en Tropenmuseum. Het Allard Pierson Museum, Rijksmuseum in Amsterdam en de website www.entoen.nu dragen bij met content, programmering, onderzoek en advies. Het netwerk is een initiatief van het Nederlands Openluchtmuseum en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds, K.F. Hein Fonds en de Gravin van Bylandt Stichting.

Nieuwe partners in 2018
Het enthousiasme onder Nederlandse culturele instellingen voor het Canonnetwerk is groot. In 2018 sluiten zich in ieder geval bij het netwerk aan: Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Museum Huis Doorn, Museum Het Rembrandthuis, Nationaal Archief, Paleis Het Loo, Rijksmuseum Boerhaave, Spoorwegmuseum, Universiteitsmuseum Groningen en Watersnoodmuseum. Verdere uitbreiding van het netwerk is voorzien voor 2019.

Canonvannederland.nl
Op de website van het netwerk, www.canonvannederland.nl, zijn vanaf 24 oktober 40 topstukken over 18 Canonvensters met toelichting te zien en te lezen. Ook vindt de bezoeker hier alle activiteiten van het Canonnetwerk.

Reis door de geschiedenis
In het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem opende op 23 september de Canon van Nederland, een overzicht van de hele Nederlandse geschiedenis aan de hand van tien tijdvakken en 50 Canonvensters. Enorme ‘filmsets’ worden gecombineerd met games, film- en geluidsfragmenten en historische voorwerpen voor een reis door het verleden ‘van hunebed tot heden’. De presentatie in het Openluchtmuseum kwam tot stand in samenwerking met partner Rijksmuseum in Amsterdam. Vanaf deze herfst is het Nederlands Openluchtmuseum voor het eerst het hele jaar geopend.