od ca. 1880 Tijd van televisie en computer

Roterdamska luka

Svetska kapija

Ako postoji mesto zahvaljujući kome je Holandija postala tako važna trgovačka zemlja u današnje vreme, to je sigurno Roterdam. Roterdamska luka se nalazi na delti velikih evropskih reka, pomorski brodovi joj lako mogu prići i može da usluži sto miliona ljudi dnevno. To je pririodno mesto za najvažniju evropsku luku. Stoga je obnova roterdamske luke bio jedan od glavnih prioriteta u vreme oporavka Holandije od posledica rata. Ova luka je tokom Drugog svetskog rata bila teško oštećena, skoro polovina luke je bila razorena. Zahvaljujući, između ostalog, oporavku Nemačke i uspešnoj evropskoj saradnji, ponovo je uspostavljena trgovina s Nemačkom. Trgovinska razmena je rasla toliko brzo da je već pedesetih godina bilo potrebno proširiti luku: izgrađeni su Emhafen i Botlek.

Roterdam je tek u devetnaestom veku postao najvažniji lučki grad u Holandiji. Iako je grad već dugo postojao, nije se smatrao bitnim lučkim gradom. Oko 1250. godine, postavljena je brana na ušcu reke Rote kako bi se sprečilo da reka postane previše slana zbog ulivanja morske vode. Kod ove brane se roba ručno pretovarivala sa rečnih brodova na pomorske brodiće: to je bio začetak roterdamske luke. Roterdam se u šesnaestom veku razvio u važnu ribarsku luku, a kasnije je grad izvukao korist od trgovine s kolonijama. Ipak, Roterdam nikada nije bio centar kolonijalne trgovine: luci je tada bilo teško pristupiti s mora, pored toga, svi finansijeri i preduzimači su se nalazili u Amsterdamu.

U drugoj polovini devetnaestog veka, luka se drastično promenila. U Rurskoj oblasti je cvetalo rudarstvo i industrija. Povrh toga, Roterdamu se sada moglo mnogo lakše pristupiti s mora. Pod rukovodstvom inženjera hidrotehnike Pitera Kalanda, kod mesta Huk van Holand presečene su dine i prokopan je novi prilaz luci, tzv. Novi vodeni put. U samoj luci izgrađeni su novi lučki baseni. Pomoću parnih kranova i drugih mašina utovar je postao efikasniji, a zahvaljujući teretnim vozovima roba se brže transportovala.

Luka se i u poslednjih četrdeset godina neprestano razvija, pa je tako izgrađena Evroluka (Europoort) i Masflakte (Maasvlakte), odnosno platforma na reci Mas. Za holandsku vladu je izuzetno važno da održava roterdamsku luku konkurentnom. Kao i aerodrom Shiphol, i ona je glavna luka, centar trgovinskih odnosa sa inostranstvom. Kako je u današnje vreme globalizacija dovela da intenzivnijeg prometa robe po celom svetu i porasta konkurencije, takođe i među lukama, vlada se dodatno stara o tome da luka bude uređena i pristupačna. Trasa Betuve (Betuweroute), nova pruga za teretni saobraćaj između Roterdama i Nemačke je jedan od projekata koji priprema luku za budućnost.