De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Erasmus - Vensterles

Groep 5-8

Erazmo

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Kunnen de leerlingen Erasmus plaatsen op de tijdbalk.
 • Weten de leerlingen dat Erasmus een beroemde humanist was en wat een humanist is.
 • Weten de leerlingen dat Erasmus een boek voor kinderen schreef over goede manieren en het boek Lof der Zotheid.
 • Weten de leerlingen dat Erasmus ook bekende spreekwoorden verzamelde.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad Erasmus

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering of Schooltv Beeldbankclip.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Iris Boter

Informatieblokjes

Werkblad

Iris Boter