1662 Tijd van regenten en vorsten

Blauov Atlas Maior

Čitav svet na karti

Atlasi i karte koje su u sedamnaestom veku izlašle iz štamparije porodice Blau u Amsterdamu, bili su poznati širom sveta. Republika je u tom periodu proživljavala svoj Zlatni vek, a Amsterdam je neprestano rastao kao centar međunarodne trgovine, prekomorske ekspanzije i bogatstva. U Amsterdamu su stoga postojali međunarodni kontakti, finansijska sredstva kao i tržište koji su bili pogodni za pokretanje uspešne štamparije koja je izrađivala karte i atlase. Pored moreplovaca i trgovaca koji su imali potrebu za pouzdanim navigacionim sredstvima, i brojne imućne građane je zanimalo šta se krije iza horizonta. Oni su bili spremni da izdvoje novac za luksuzna izdanja atlasa ili lepe geografske i astronomske globuse.

Ovo tržište, međutim, nije bilo u potpunosti novo. Kartografi iz Enkhajzena i Edama su još u poslednjim decenijama šesnaestog veka, sledeći primere iz inostranstva, tragali za odgovarajućim kartama za moreplovce i zainteresovane građane. Vilem Janszon Blau je odgovorio na ovu potražnju, iskoristivši svoje znanje i dobar poslovni instinkt. Nakon što je izučio zanat kod slavnog danskog astronoma Tiha Brahea, Blau je pokrenuo sopstvenu štampariju i izdavačku kuću u Amsterdamu. Odmah se istakao zahvljaujući kvalitetu i inovativnosti svojih prvih karata (iz 1605. godine). Blau nije lično vršio merenja već je svoje karte izrađivao na osnovu postojećeg kartografskog materijala, koji je dopunjavao znanjem koje je crpeo iz brodskih dnevnika, bedekera i razgovora sa moreplovcima. Zahvaljujući svojim kartama i mapama, stekao je međunarodni ugled.

Nakon njegove smrti 1638. godine posao preuzima njegov sin Joan. Joan je dalje razvio porodični posao izdavši mnogobrojne karte i atlase među kojima je i poznati Atlas Maior. Od 1662. godine kada je prvi put objavljen, ovaj atlas je doživeo mnogobrojna izdanja u raznim edicijama i na raznim jezicima. U ovom višetomnom atlasu prikazan je i opisan tadašnji svet na skoro šest stotina karata i nekoliko hiljada stranica. Atlas Maior je pravi primer kako je znanje o svetu raslo sa istraživačkim putovanjima i trgovačkim kontaktima. Pored toga, ovaj atlas je bio i poželjan statusni simbol. Štampao se na velikom formatu, a po želji je mogao da ima luksuzan kožni povez. Same karte bile su prelepo izrađene, ali retko unikatne. Neretko su već bile objavljivane u drugim izdanjima, ponekad i zastarele i često netačne. Međutim, to nije umanjivalo njihovu vrednost. Blau je ovim atlasom uspeo da približi tadašnji svet na najbolji mogući način.