Spinoza - Vensterles

60 minuten Spinoza Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen Spinoza op de tijdbalk plaatsen.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wie Spinoza was en wat hij voor denkbeelden had.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat een filosoof is.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden uitleggen wat er bedoeld wordt met 'vrijheid van meningsuiting'.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen in eigen woorden uitleggen wat er bedoeld wordt met 'vrije wil'.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • Kleurpotloden

Beoordeling

 • Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

 • Foto Spinoza: Roel Wijnants
 • Illustraties: Iris Boter

Informatieblokjes

 • Portret van Spinoza (Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel/B 117)
 • Illustratie mannetje met vraagteken (Iris Boter)
 • Illustratie hersenen (Iris Boter)
 • Illustratie mannetje met pleister (Iris Boter)
 • Afbeelding titelpagina Ethica (Wikimedia)
 • Afbeelding biljet duizend gulden met portret Spinoza

Werkblad
Iris Boter