De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Hugo de Groot

Een groot man?

Hugo Grocjusz

Leerdoelen

 • de leerlingen kunnen aangeven waarom Hugo de Groot in zijn tijd een wonderkind genoemd werd;
 • de leerlingen kunnen aangeven waarom Hugo de Groot levenslange gevangenisstraf kreeg en opgesloten werd op slot Loevestein;
 • de leerlingen kunnen aangeven hoe Hugo de Groot uit het slot ontsnapt is en waarom hij verder als balling moest leven;
 • de leerlingen kunnen aangeven welke ideeën Hugo de Groot had over van wie de zee is en wat deze ideeën nu nog betekenen;
 • de leerlingen kunnen aangeven welke ideeën Hugo de Groot had over oorlog en vrede en wat deze ideeën nu nog betekenen;
 • de leerlingen kunnen uitleggen waarom Hugo de Groot de pionier van het volkenrecht genoemd wordt.

Benodigde voorkennis

 • de leerlingen kunnen de Tijd van Regenten en Vorsten op de tijdbalk plaatsen;
 • de leerlingen kunnen met een kaart van Europa werken;
 • de leerlingen kennen de begrippen 'de Republiek', stadhouder en raadpensionaris;
 • de leerlingen zijn bekend met het feit dat de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden tachtig jaar strijd leverde met Spanje om een onafhankelijk land te worden;
 • de leerlingen zijn bekend met het belang van de handel voor de Republiek.
 • de leerlingen zijn in staat om opdrachten op internet op te zoeken.

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

De Tijd van Regenten en Vorsten telt een groot aantal canonvensters. Dat maakt dat het niet altijd mogelijk zal zijn om alle canonvensters uitgebreid aan de orde te laten komen. Daarom is in deze lesopzet gekozen voor twee verschillende opzetten. Kern van de les is een door de leerkracht te vertellen verhaal met een power point presentatie. In opzet 1 gaan daarna de leerlingen in groepen een opdracht uitwerken, waarover ze verslag uitbrengen. Is voor deze opzet te weinig tijd, dan voegt de leerkracht in opzet 2 aan zijn verhaal de belangrijkste aspecten uit de opdrachten toe. De les wordt dan met een verwerking afgesloten.

Bijlage

Link naar de les

Download de complete les: Les_HdG.pdf