Canonactiviteiten

Willem van Oranje is hier!

Dit najaar zet Museum Prinsenhof Delft de Nederlandse geschiedenis in de schijnwerpers met de tentoonstelling Willem van Oranje is hier!. Precies 450 jaar geleden begon de Tachtigjarige Oorlog. Een paar jaar later vlucht Willem van Oranje naar het veilig ommuurde Delft om uit handen van de Spaanse overheerser te blijven. Hij neemt zijn intrek in het katholieke Sint Agathaklooster, dat vanaf dan bekend staat als het Prinsenhof. Vanuit Delft leidde hij de Opstand en legde daarmee de basis voor het Nederland van vandaag. Het museum pakt met deze expositie groots uit en brengt een belangrijke episode uit de Nederlandse geschiedenis tot leven op de plek waar het zich afspeelde.

Treed in de voetsporen van Willem van Oranje
Willem van Oranje was fel tegen het beleid van de Spaanse koning Filips II en kwam in Opstand. Door dit verzet werd Willem door de koning vogelvrij verklaard. Hij schreef een verweerschrift, de Apologie, waarin hij zijn ideaal verwoordde: godsdienstvrijheid en gewetensvrijheid voor iedereen. Na goedkeuring door de Staten-Generaal der Nederlanden werd dit pamflet gedrukt en wijds verspreid.
 
In de tentoonstelling treden bezoekers in de voetsporen van de man die aan de basis staat van het Nederland zoals we dat nu kennen. Reis terug in de tijd en ontdek in welke ruimtes hij woonde, werkte en belangrijke besluiten nam. Welke rol speelde hij in de Opstand tegen de Spaanse overheersers tijdens zijn Delftse jaren? En wat is zijn invloed op het Nederland van nu? Is hij inderdaad de Vader des Vaderlands?
 
Tegenwoordig staan godsdienstvrijheid en vrijheid van meningsuiting opnieuw ter discussie. In de tentoonstelling word je geconfronteerd met een aantal stellingen en idealen van Willem van Oranje. Het verhaal van Willem van Oranje is niet alleen actueel, maar het geeft ook stof tot nadenken.
 
Unieke collectie en bruiklenen
Het Prinsenhof is onlosmakelijk met Willem van Oranje verbonden. Het belangrijkste collectiestuk van de expositie is het gebouw zelf. De beroemde kogelgaten in de muur zijn nog altijd stille getuigen van de moord op Willem van Oranje door Balthasar Gerards op 10 juli 1584: een (bijna) tastbaar bewijs van de geschiedenis die zich hier heeft afgespeeld. Een ander topstuk is afkomstig uit het Siegerlandmuseum: het portret van Louise Juliana, een van de dochters van Willem van Oranje en tevens moeder van de Winterkoning Frederik V van de Palts. Voor het eerst wordt Louise Juliana herenigd met haar moeder Charlotte de Bourbon, op de plek waar Louise is geboren en beiden hebben gewoond. Beide schilderijen maken onderdeel uit van een reeks familieportretten die tussen 1578 en 1582 door Daniël van den Queborn werd gemaakt, maar later in verschillende collecties terechtkwamen.

Gerelateerde vensters

Willem van Oranje

Museum Prinsenhof Delft
Sint Agathaplein 1
Delft

www.prinsenhof-delft.nl