Deelnemen aan het Canonnetwerk

Heeft jouw instelling interesse in deelname aan het Canonnetwerk? Hieronder lees je welke stappen je instelling na de aanmelding doorloopt.

CANON_byMashaBakker-5874.jpg

Oriënterend gesprek

Als je namens je instelling interesse hebt getoond om deel te nemen aan het Canonnetwerk, neemt de afdeling Netwerkprojecten van het Nederlands Openluchtmuseum contact met je op voor een oriënterend gesprek. Daarin wordt verteld wat het netwerk inhoudt en wat de voorwaarden voor deelname zijn. Doel van het gesprek is niet alleen vast te stellen welke bijdrage de potentiële deelnemer aan het netwerk zou kunnen leveren, maar ook wat het Nederlands Openluchtmuseum voor de potentiële deelnemer zou kunnen betekenen.

Inhoudelijke verkenning

Als na het oriënterend gesprek een wederzijdse instemming tot deelname is ontstaan, levert de nieuwe deelnemer op basis van een format een korte inventarisatie per Canonvenster aan van de mogelijke topstukken en/of bijdragen in het kader van programmering die de instelling zou kunnen leveren. Ook wordt gekeken naar welke andere instellingen in aanmerking zouden kunnen komen om samen een venster mee te vertellen.

Terugkoppeling

Op basis van de inhoudelijke verkenning wordt in samenspraak met het Nederlands Openluchtmuseum gekeken welke topstukken kunnen worden voorgedragen voor het Canonnetwerk. 

Waardering van topstukken

Als de nieuwe deelnemer een of meerdere topstukken aanlevert, levert de instelling per voorgedragen topstuk een waarderingsformulier in waarop de unieke historische zeggingskracht (het verhaal) wordt verteld: wat het topstuk bijzonder maakt, welke beleving het oproept en welke rol het in de vaste presentatie speelt. Aan de hand van het waarderingsformulier wordt vervolgens samen met de nieuwe deelnemer de definitieve selectie van de topstukken gemaakt. Het Nederlands Openluchtmuseum koppelt aan de andere deelnemers binnen hetzelfde Canonvenster terug wat de invalshoeken en topstukken zijn van de nieuwe deelnemer en/of maakt een inventarisatie van mogelijke programmering.

Lancering van de deelnemer en eventuele presentatie van topstukken

Samen met de nieuwe deelnemer wordt gekeken naar een geschikt moment om de officiële deelname aan het Canonnetwerk bekend te maken. Op die datum organiseert de nieuwe deelnemer een lanceringsevenement. Voorafgaand aan de lancering worden de teksten en beelden voor de tekstbordjes en de website canonvannederland.nl vastgelegd en wordt de wijze bepaald waarop de topstukken in de instelling worden gemarkeerd met het Canon van Nederland-schildje. Daarnaast worden een inventarisatie van en een opzet voor mogelijke programmering definitief gemaakt.