Canonmuseum

Vestingmuseum

Het Nederlands Vestingmuseum is gevestigd op bastion Turfpoort in Naarden-Vesting, de best bewaarde vestingstad van Nederland.

Op het buitenterrein van deze 17e eeuwse erfgoedlocatie is een collectie historische kanonnen tentoongesteld en kun je rondlopen in een parkachtige omgeving. In vier kazematten leer je aan de hand van spannende opstellingen, het belang van forten en vestingen voor Nederland.

Vestingmuseum
Westwalstraat 6
1411 PB

www.vestingmuseum.nl

Topstukken

Een versterkte stad

In 1811 krijgt Holland, dat een jaar eerder is toegevoegd aan het Franse Keizerrijk, hoog bezoek van Keizer Napoleon die de verdedigingswerken wil inspecteren. Onder begeleiding van Generaal Krayenhoff komt hij naar Naarden en de Keizer toont zich tevreden over de staat van de vesting, met zijn zes bastions en solide buitenwerken. Sinds het bezoek van Napoleon zijn de vestingwerken van Naarden nauwelijks veranderd, waardoor we een goed inzicht krijgen in de oorlogsvoering in de Franse Tijd.

Naarden-Vesting maakt sinds 1350 diverse veranderingen door, waarbij de vorm van de verdedigingswerken zich steeds aanpast aan de reikwijdte van het vijandelijk geschut. Kanonnen zijn essentieel voor de verdediging van de vesting. Ze kunnen met een ‘dodelijk kruisvuur’ voorkomen dat de vijand de vesting kan benaderen. Op het buitenterrein van Het Nederlands Vestingmuseum staat een grote collectie historische kanonnen uit de Franse Tijd, die nog steeds wordt gebruikt tijdens Schuttersdagen en andere evenementen.

Leven in een belegerde stad

Van 17 november 1813 tot 12 mei 1814 belegert het net opgerichte Nederlandse leger onder leiding van Generaal Krayenhoff de Franse troepen in Naarden-Vesting. Tijdens deze belegering is het versturen van briefjes per postduif de enige mogelijkheid om contact te krijgen met de buitenwereld. Door dit briefje van 19 maart 1814 van Nancy aan Angelique begrijpen we iets van de benarde omstandigheden waarin de belegerden leven.

Het beleg van Naarden is één van de eerste wapenfeiten van het Nederlandse leger, dat met de komst van Koning Willem I in 1814 wordt opgericht. Tijdens de belegering wachten ongeveer 2.000 burgers en Franse militairen binnen de vestingwallen op ontzetting door het Franse leger, die echter nooit komt. Pas als Napoleon op Elba zit, geven de Franse troepen zich over.

Grootkruis der Militaire Willemsorde

Op 12 mei 1823 krijgt Inspecteur-Generaal der Fortificatiën Krayenhoff in het Koninklijk Paleis in Brussel het Grootkruis der Militaire Willemsorde opgespeld door Koning Willem I. Cornelis Baron Krayenhoff (1758-1840), die ook dient onder Keizer Napoleon en Koning Lodewijk Napoleon, is initiatiefnemer van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en krijgt deze hoogste militaire onderscheiding voor de voltooiing van de verdedigingswerken aan de zuidgrens van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

De Militaire Willemsorde is de oudste en hoogste militaire ridderorde in Nederland. De orde is in 1815 ingesteld door Koning Willem I als beloning voor buitengewone daden van moed, beleid en trouw. Binnen de orde is het Grootkruis de hoogste benoeming, waarvan er slechts 47 zijn uitgereikt. Kapitein Marco Kroon is in 2009 de eerste Nederlandse militair sinds 1952 die tot ridder wordt benoemd in de Militaire Willemsorde.