De Vliet

Over sluizen, scheepvaart en bruggen

De Vliet

De naam 'de Vliet' kwam voor het eerst voor in een document uit 1281. Waarschijnlijk is het kanaal aan het einde van de twaalfde of het begin van de dertiende eeuw gegraven. Korte tijd daarna legde men dwars op de Vliet nóg een kanaal aan, van Voorburg naar Den Haag. Deze Trekvliet was in 1345 klaar. De mensen in de buurt konden zich vanaf nu over het water verplaatsen. Hun wereld werd ineens een stuk groter! Ook de handel bloeide op.

De Leidsche dam

Er was echter één probleem: de Leidsche dam. Deze dam, dwars door de Vliet, vormde een enorm obstakel voor de scheepvaart. Er was namelijk nog geen sluis. Boten die van Delft naar Leiden wilden varen of andersom, moesten met een hijsapparaat vanuit het water óver de dam worden getild. Met echt grote boten lukte dit niet. Zij moesten een andere vaarroute nemen, via Gouda en Dordrecht. Deze steden vonden dat niet erg, want de passerende schepen betaalden flink wat tol.

Een sluis

In 1489 werden er twee sluisjes in de dam gebouwd, voor kleine schepen. Gouda en Dordrecht waren kwaad. Nu de schepen niet meer langs deze steden hoefden te varen, ging veel tolgeld aan hun neus voorbij! In 1492 sleeden vierhonderd gewapende mannen uit Gouda en Dordrecht over de bevroren Vliet naar de Leidsche dam en sloegen de sluisjes kapot. Pas in 1648 kwam er een echte sluis in de dam.

Bagger en bruggen

De schepen konden nu dus doorvaren, maar er was nog een probleem. De Vliet was tussen Voorburg en de Leidsche dam niet diep genoeg. Het kostte heel wat moeite om de inwoners zover te krijgen het kanaal uit te diepen. Zij vonden het juist wel makkelijk dat hun vee via de Vliet naar de overkant kon lopen.

Ook de bruggen waren eigenlijk te laag. Schippers moesten regelmatig passanten aan boord roepen om het schip zo zwaar te maken, dat hij onder de brug door paste. Dat probleem verdween toen de bruggen ophaalbruggen werden, vanaf de negentiende eeuw. In 1887 werd de sluis bij Leidschendam verbeterd en verbreed. Vanaf dat moment konden ook grote schepen gebruik maken van de Vliet. In 2006 werd de sluis elektrisch gemaakt.