Verenigde Oostindische Compagnie

Tijd van regenten en vorsten

2 april 1595: 3 'grote' koopvaardijschepen en een klein jacht varen de haven van Texel uit. Ze gaan een reusachtig avontuur tegemoet. Mauritius, Hollandia en Amsterdam, zo heetten de schepen. Het jacht was een verkenningsschip en heette Duyfken. Dat het ook een gevaarlijk avontuur was, bleek twee jaar later. Slechts drie van de vier schepen keerden terug. Van de 249 bemanningsleden waren er nog maar 87 over!

Jaloers op Nederland

Het was de eerste Nederlandse handelsreis naar Azië. Ook al brachten de schepen niet veel mee terug, de reis was toch een succes. Het was de opening van de handelsroute naar de 'Oost'. Nieuwe reizen met zwaarbewapende, sterke schepen volgden. Rijk beladen met goederen en specerijen, zoals peper en nootmuskaat, kwamen ze terug. Al snel maakten de kooplieden van Zeeland en Holland de Portugezen en de Engelsen jaloers. En dat terwijl die de route al veel langer kenden ...

De VOC wordt opgericht

Een paar jaar later kwam Johan van Oldenbarnevelt met het idee om de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) op te richten. Op 20 maart 1602 kreeg de VOC, als enige in Nederland, het recht om handel te drijven in Azië. In naam van Nederland mocht de VOC verdragen sluiten en oorlogen beginnen. Ze mocht zelfs regeren over de gebieden die ze veroverde. De VOC werd een belangrijke en sterke macht voor Nederland.

(bron: www.entoen.nu)

Middelburg in de Gouden Eeuw

Tot 1650 was Middelburg de op één na belangrijkste havenstad van Nederland. De afsluiting van de haven van Antwerpen vanaf 1585 én de toestroom van Vlaamse en Brabantse kooplieden gaven de stad een impuls.

Kaapvaart

Behalve de handel van de VOC en de WIC hielden talrijke Zeeuwse schepen zich tijdens oorlogstijd bezig met de kaapvaart. Met toestemming van de Staten-Generaal mochten zij vijandelijke schepen enteren en de buitgemaakte koopwaar in Nederlandse havens verhandelen. Vooral de Vlissingers blonken uit in deze vorm van piraterij.

Buitenplaatsen

De rijkdom die de kooplieden vergaarden investeerden zij in de aanleg van buitenhuizen op het platteland. Overal op Walcheren en Schouwen-Duiveland werden prachtige huizen gebouwd met tuinen in de Engelse landschapsstijl.

De VOC werd in 1799 opgeheven.