Tweede Wereldoorlog

Tijd van wereldoorlogen

Zeeland is de enige provincie in Nederland die op 15 mei 1940 niet capituleert voor de Duitsers. De Franse en Belgische troepen die het Nederlandse leger zijn komen helpen, zetten de strijd voort. Maar niet voor lang. Op 17 mei 1940 wordt Middelburg gebombardeerd en daarmee is de militaire tegenstand gebroken. Alleen in Zeeuws-Vlaanderen wordt nog tot 29 mei doorgevochten.

Strategische ligging

Voor de Duitse bezetter is Zeeland van strategisch belang door de ligging aan zee en door de Westerschelde, de toegang tot Antwerpen. Langs de kust plaatsen de Duitsers zwaar geschut en bouwen zij veel bunkers, als onderdeel van de Atlantikwall, de verdedigingslinie die van Noorwegen tot de Spaanse grens liep.

Verzet

Het verzet in Zeeland komt langzaam op gang. De militaire aanwezigheid van de Duitsers maakt illegale activiteiten moeilijk. Voor verzetsmensen is het niet eenvoudig contact te onderhouden met verzetsgroepen elders in het land. De verzetgroep Van Beest werd snel opgerold. De meeste mensen van de groep komen om het leven, onder andere in Kamp Amersfoort.

Joden

De Zeeuwse joden krijgen als eersten in Nederland te maken met een gedwongen vertrek uit de provincie. Vanaf maart 1942 moeten zij zich in Amsterdam vestigen. Van daaruit werden zij naar concentratiekampen vervoerd.

Slag om de Schelde

De strijd om de bevrijding van Zeeland is hevig. In het najaar van 1944 vechten de geallieerden twee maanden lang om de verovering van de Scheldemonding; operaties Switchback, No Name en Infatuate I en II. West Zeeuws-Vlaanderen werd zwaar getroffen. De tol die het bevolking moet betalen is hoog; 60 % van alle woonhuizen wordt onherstelbaar beschadigd.

Bombardement Westkapelse zeedijk

De aanvoerroute naar Antwerpen was in geallieerde handen, maar zonder het bezit van Walcheren. Van daaruit konden de Duitsers de Scheldemonding beschieten. Om de Duitsers van Walcheren te verjagen werd het eiland geïnundeerd (onder water zetten). De Engelsen bombarderen begin oktober 1944 op vier plaatsen de zeedijken van Walcheren, waardoor het eiland onder water komt te staan. Een maand later is Zeeland, op Schouwen-Duiveland na, bevrijd.