De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Willibrord en het christendom

Verbreiding van het christendom in Nederland

Willibrord

Leerdoelen

  • De leerling kan drie belangrijke feiten over Willibrord noemen, namelijk de periode waarin hij in Nederland was, in welke regio's hij actief was en wat zijn functie (missie) in Nederland was.
  • De leerling kan uitleggen waarom Willibrord belangrijk is geweest voor de verspreiding van het christendom in Nederland.
  • De leerling kan minstens drie verschillen noemen tussen het heidendom en het christendom in de middeleeuwen.

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

internet

Beoordeling

-

Lesactiviteiten

Activiteit 1 introductie van de persoon Willibrord
Introduceer de persoon Willibrord met bijvoorbeeld de Canonclip Willibrord (voor het voortgezet onderwijs, 4 min. 16 sec.).
Leg in een onderwijsleergesprek de relatie tussen Willibrord en de bekering van de Friezen: de verspreiding van het christendom.

Activiteit 2: werkblad maken
Leerlingen maken de negen opdrachten over het christendom op het werkblad. Dat kan op twee manieren:

  • via de webquest: leerlingen gaan naar http://brugge.slo.nl/vmbo/opdracht4/ en maken de opdrachten online
  • via het werkblad: leerlingen gebruiken in Word het bijgevoegde werkblad, ze klikken de blauw-onderstreepte links aan om informatiebronnen te raadplegen en vullen vervolgens in de invulkaders hun antwoorden in

Activiteit 3: presenteren en uitwisselen
Bespreek de opdrachten na. Verdeel bijvoorbeeld de negen opdrachten over negen groepen van 2 of 3 leerlingen. Iedere groep presenteert een opdracht. De overige leerlingen luisteren, stellen vragen of voegen eigen informatie toe.

Bijlagen

Werkblad Willibrord en het christendom

Link naar de les

Download de complete les: 03_VO_Willibrord_en_het_christendom_vmbo-kgt_SLO.pdf