Willem Drees - Vensterles

Willem Drees Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • Weten de leerlingen dat Willem Drees minister-president was van 1948-1958.
 • Weten de leerlingen dat Willem Drees minister-president was in een moeilijke tijd waarin Nederland herstelde van de Tweede Wereldoorlog.
 • Weten de leerlingen dat de regering van Drees de verzorgingsstaat opbouwde en weten ze wat daarmee bedoeld wordt.
 • Kunnen de leerlingen vertellen hoe Willem Drees aan zijn bijnaam 'Vadertje Drees' kwam.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad Willem Drees

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van het onderwerp, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaten.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Illustrator: Fiel van der Veen

Informatieblokjes

 • Verkiezingsposter PvdA 1952
 • Foto van Willem Drees met bouwhelm (via EenVandaag)
 • Foto schelpen portret Willem Drees (Collectie Rijksmuseum Amsterdam)
 • Foto Willem Drees verlaat zijn huis (Collectie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis/BG B27/653)
 • Foto mariakaakje
 • Foto budgetteerspaarpot

Werkblad