De watersnood - Vensterles

60 minuten De watersnood Groep 5 en 6 Groep 7 en 8

Benodigdheden

Leerdoelen

Aan het einde van de les:

 • kunnen de leerlingen aangeven op de tijdbalk wanneer de watersnood van 1953 plaatsvond.
 • weten de leerlingen welke gebieden in Nederland getroffen werden door de watersnood van 1953.
 • kunnen de leerlingen in het kort uitleggen wat de oorzaken en de gevolgen waren van de watersnood van 1953.
 • kunnen de leerlingen uitleggen wat de Deltawerken zijn.

Randvoorwaarden

 • Internet
 • Voor elke leerling een werkblad
 • Kleurpotloden

Beoordeling

Aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van de watersnood van 1953, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over de watersnood van 1953.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over de watersnood van 1953.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat
Kok Korpershoek

Informatieblokjes

 • Foto overstroomd huis (via entoen.nu)
 • Foto moeder met kinderen - © Ed van Wijk
 • Foto militair met baby - © Frits Gerritsen
 • Foto Juliana met kinderen - © ANP Photo (via het Watersnoodmuseum)
 • Foto van het schip van schipper Arie Evegroen - Foto C. van Gennip. Bron: Spaarnestad ©
 • Foto dichten van dijkgat met caissons (via het Watersnoodmuseum)
 • Kaartje Deltawerken (via entoen.nu)
 • Foto NAP-meter - © Kok Korpershoek

Werkblad
Iris Boter