De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Watersnood

TV-journaal Watersnoodramp

De watersnood

Leerdoelen

Kennis:

 • Kinderen weten wanneer de Watersnoodramp plaatsvond
 • Kinderen weten in welke regio deze ramp zich heeft afgespeeld
 • Kinderen weten waarom deze ramp een nationale ramp was, ondanks dat het niet heel Nederland maar een grote regio betrof
 • Kinderen weten wat de oorzaken waren van deze ramp
 • Kinderen weten wat de gevolgen waren van deze ramp, op de volgende terreinen:
  - De nood
  - De reactie van Nederland (regering en bewoners)
  - De reactie van het buitenland

Vaardigheden:

 • Kinderen kunnen op een goede manier met elkaar samenwerken en zo tot een goede taakverdeling komen
 • Kinderen kunnen m.b.v. internet feiten opzoeken die zij voor hun journaal nodig hebben
 • Kinderen kunnen bepaalde situaties nabootsen en dit met een videocamera opnemen
 • Kinderen kunnen met behulp van de pc de losse videobeelden monteren tot een geheel

Houding:
Kinderen kunnen zich inleven in personen die de ramp hebben meegemaakt

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

-

Beoordeling

Groepsevaluatie aan de hand van beoordelingsformulier

Lesactiviteiten

Les 1
In de eerste les wordt er door de kinderen met deze ramp kennis gemaakt. Startpunt is ondermeer het bekijken van een afl evering van Vroeger & Zo. Nadat de kinderen kennis hebben gemaakt met het onderwerp, maken ze in groepen van 10 personen een opzet voor een journaal. Ook wordt de verdeling van de taken (wie doet wat?) door hen geregeld.
Les 2
In les 2 gaan de kinderen zelf aan de slag. Zij 'beleven' als het ware deze ramp, doordat ze een journaal moeten gaan maken over de watersnoodramp van 1 februari 1953. Kinderen moeten zich inleven in bepaalde personen die deze tijd hebben meegemaakt. Daartoe moeten ze eerst informatie zoeken op internet (de feiten). Met deze feiten maken de kinderen het journaal.
Les 3
In deze les gaan de kinderen verder met hun opdracht. Per groep, per situatie moet gekeken worden wat de tijdsinvestering zal zijn van dit project. Wel moet het mogelijk zijn om in deze les alle losstaande scènes op video vastgelegd te hebben.
Les 4
In les 4 worden de journaals bekeken en beoordeeld aan de hand van een aantal criteria. Ook wordt het groepsproces besproken.

Bijlagen

Uitgewerkte lesopzet inclusief 8 taakbladen

Link naar de Les

Download deze les inclusief bijlagen: Lesvanhetjaar2008_POdef.pdf