De Canon van Nederland is vernieuwd! Lees hier wat er is veranderd en waarom.

Vincent van Gogh

Webkwestie

Vincent van Gogh

Leerdoelen

 • De leerlingen weten wie Vincent van Gogh was
 • De leerlingen weten wanneer hij leefde en waar hij in zijn leven allemaal gewoond heeft
 • De leerlingen weten welke ontwikkeling hij heeft doorgemaakt in zijn manier van schilderen
 • De leerlingen weten wat de bekendste schilderijen van Van Gogh zijn
 • De leerlingen weten waar zij aandacht aan moeten besteden als zij een werkstuk over Van Gogh moeten maken

Benodigde voorkennis

-

Randvoorwaarden

internet

Beoordeling

Voor deze webkwestie kunnen de leerlingen 100 punten verdienen. Zie: http://www.webkwestie.nl/gogh_01/index.htm

Lesactiviteiten

1. Maak een overzicht van het leven van Vincent van Gogh
De leerlingen:

 • Zoeken uit wanneer en waar Vincent geboren is.
 • Proberen na te gaan hoe het gezin Van Gogh is samengesteld en kijken ook waar Vincent op school heeft gezeten.
 • Onderzoeken waar en wanneer Vincent allemaal gewerkt heeft en wat voor een beroep hij toen had.
 • Bekijken welke momenten in zijn leven erg belangrijk waren voor zijn werk.

2. Maak een overzicht van het schilderwerk van Vincent van Gogh
Vincents schilderwerk kenmerkt zich door heel verschillende perioden. De leerlingen:

 • Gaan na welke perioden dat geweest zijn.
 • Zoeken daarbij de plekken waar hij toen was en hoe lang hij daar toen ongeveer verbleef.
 • Zoeken bij elke periode minstens drie belangrijke of beroemde schilderijen van hem op. Deze schilderijen moeten heel goed passen bij die bepaalde periode. De leerlingen moeten ook proberen te beschrijven: 1. Waarom die schilderijen juist zo bij die periode passen. 2. Schrijven daarbij op wat voor soort materiaal hij gebruikte, welke kleuren zijn voorkeur hadden en op welke manier hij schilderde. 3. Zijn er personen of schilders die in die periode belangrijk zijn in zijn leven of voor zijn werk? Welke invloed hadden zij op Vincent?

3. Maak een overzicht van minstens tien van Vincents beroemdste schilderijen
De leerlingen noteren de titel en wanneer en waar het gemaakt is. Ze schrijven ook op waar Vincent het schilderij gemaakt heeft.

 • Ieder lid van de groep moet minstens vijf schilderijen uitzoeken.
 • Uit die schilderijen selecteren de leerlingen samen de drie schilderijen die hun team mooi of bijzonder vindt.
 • De leerlingen beschrijven waarom zij dit nou mooie schilderijen vinden.

4. Alle gegevens die de leerlingen verzameld hebben, moeten in een boekje komen
Dit boekje moet er natuurlijk picobello uitzien. De leerlingen houden daarbij de volgende richtlijnen in de gaten:

 • Een mooie kaft. Daarop komt een mooie afbeelding van Vincent zelf. Ze gebruiken daarvoor een van zijn eigen zelfportretten.
 • Een inleiding van niet langer dan één bladzijde. Hierin schrijven ze op wie de samenstellers zijn van het boekje en waarom ze het boekje gemaakt hebben.
 • Het eerste hoofdstuk gaat over het levensoverzicht van Vincent van Gogh (punt 1 van "De Opdracht").
 • Het tweede hoofdstuk beschrijft het schilderoverzicht van Vincent van Gogh. Daarbij plaats je ook een aantal kenmerkende schilderijen. Het is dus een uitwerking van punt 2 van "De Opdracht".
 • In hoofdstuk drie komt een overzicht van de tien beroemdste schilderijen. De leerlingen gebruiken daarbij de informatie van punt 3 van "De Opdracht".
 • In het laatste hoofdstuk werken de leerlingen het vierde deel van "De Opdracht" uit.
 • Het boekje wordt afgesloten met een overzicht van alle informatiebronnen die gebruikt zijn. Daarbij noteren de leerlingen precies welke boeken, websites en andere informatiebronnen er gebruikt zijn.

Link naar de les

Deze webkwestie is te vinden op: http://www.webkwestie.nl/gogh_01/index.htm