Veelkleurig Nederland - Vensterles

Veelkleurig Nederland De gastarbeiders Groep 5 t/m 8

Benodigdheden

Leerdoelen

 • Aan het einde van de les weten de leerlingen dat er nog nooit zoveel verschillende mensen in Nederland hebben gewoond als tegenwoordig. Ze kunnen de drie belangrijkste redenen hiervoor benoemen (gastarbeiders, vluchtelingen en
  mensen uit ex-kolonieën).
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen uit welke landen mensen uit ex-kolonieën en
  gastarbeiders kwamen.
 • Aan het einde van de les kunnen de leerlingen verwoorden wat belangrijk is om te weten over Nederland.
 • Aan het einde van de les weten de leerlingen wat er bedoeld wordt met het begrip multi-culturele samenleving en kunnen ze in eigen woorden vertellen wat ze hiervan vinden.

Benodigde voorkennis

 • geen

Randvoorwaarden

 • internet
 • voor elke leerling een werkblad
 • kleurpotloden

Beoordeling

 • aan de hand van de bespreking van het werkblad

Lesactiviteiten

Introductie

 • Introduceren van de multiculturele samenleving, bijvoorbeeld door het klassikaal bekijken van de Klokhuisaflevering over Veelkleurig Nederland.

Kern

 • Doornemen/bespreken van de verschillende onderdelen op de vensterplaat over Veelkleurig Nederland.
 • Individueel of in groepjes maken van de vragen en opdrachten op het werkblad.

Afsluiting

 • Werkblad bespreken
 • Ervaringen van de kinderen bespreken, bijvoorbeeld aan de hand van de 'sleutelvragen' in de canonclip voor groep 5/6 of 7/8.

Illustratieverantwoording

Vensterplaat

Informatieblokjes

Werkblad