Het raadsel rond de kapel Eiteren

Germanen en christenen

In 1310 werd de parochiekerk van Eiteren verplaatst naar IJsselstein en dat wordt gezien als een van de belangrijke gebeurtenissen in de stadswording van IJsselstein. Er is echter nogal wat onduidelijkheid hierover. Eiteren is nu een buurtschapje ten noorden van IJsselstein, verdwenen onder nieuwbouw. Een aantal jaren geleden is hier inderdaad een kapel opgegraven, maar die bleek uit de late middeleeuwen te stammen.

De naam Eiteren werd voorheen wel gebruikt voor het hele grondgebied van IJsselstein en het is goed denkbaar dat een eventuele vroegmiddeleeuwse kapel van Eiteren ergens in de ondergrond van het huidige centrum van IJsselstein te vinden is. Anderen houden het er op, dat ook meer naar het zuiden een kapel kan hebben gelegen of aan de Eiterse Steeg.