Woerden

Stadsrechten

Het dorpje Woerden behoorde aanvankelijk tot het gebied van de Utrechtse bisschop, maar die verloor de zeggenschap over deze omgeving aan het einde van de dertiende eeuw aan de steeds machtiger wordende graaf van Holland. In 1371 kwam er een nieuwe bisschop aan de macht. Hij wenste de oude grenzen te herstellen, al dan niet gewapenderhand. Willem van Naaldwijk, de baljuw van Rijnland en daarme plaatsvervanger van de Hollandse graaf, besloot het dorpje Woerden met wallen en palissaden te versterken om een Utrechtse aanval af te slaan. De bewoners hielpen enthousiast mee en verkregen als beloning van de Hollandse graaf stadsrechten. Ze mochten nu een eigen stadsbestuur kiezen, markt houden en kregen tolvrijheid op de (water)wegen in Holland, wat de kosten flink drukte. En ter bescherming van de eigen economie mochten alleen erkende burgers van Woerden in de eigen stad handel drijven.