Jan Meulman

De Ramp van Woerden

Meulman was een aanhanger van de patriotten en werd in 1788 stadssecretaris in Woerden en later ook notaris. Hij was degene die de Franse officieren die in 1795 Woerden bevrijdden, in het Frans verwelkomde. In de jaren hierna doorliep hij een bestuurlijke carrière, maar hij werd vooral beroemd vanwege het ooggetuigeverslag dat hij schreef over de Ramp van Woerden.

Eind 1813 bevonden zich slechts weinig Fransen in Woerden en toen het nieuws van Napoleons nederlaag werd vernomen, tooiden zich sommige Woerdenaars met oranje strikken. De Oranjegezinden namen de macht over, maar dat accepteerden de Fransen niet. Uit Utrecht, dat nog stevig in hun handen was, stuurden ze een legertje. Omdat Meulman op tijd iedereen kon waarschuwen, troffen de Fransen geen Oranjeversieringen meer aan. Even later werd de stad door Hollandse troepen bezet. De Franse generaal Molitor besloot toen de stad te heroveren. Op 24 november 1813 viel hij de stad aan. Huizen werden geplunderd, mensen vermoord en verwond, vaak op gruwelijke wijze. Meulmans huis zelf werd ook in brand gestoken, maar hij wist zelf te ontkomen.