Woerden

De Opstand

In Woerden had, anders dan in de meeste omringende plaatsen, vooral de leer van Luther veel aanhang gevonden. Na de moordpartij in Oudewater in 1575 werd Woerden belegerd. Toch was dit minder goed georganiseerd, waardoor veel burgers kans zagen de stad in en uit te gaan. In juli 1576 lagen de Spaanse soldaten er nog, toen het gerucht ging dat 1000 extra manschappen de vijand kwamen versterkern. Dat gaf voor de Woerdenaren enige benauwde dagen. Een muiterij in het zuiden van de Nederlanden onder de Spaanse soldaten loste het Woerdense probleem op. Het beleg kwam tot een einde en de Woerdense predikanten dankten God voor hun verlossing. Dat zij niet zoals Oudewater een bloedbad hadden meegemaakt, kwam, zo waren ze overtuigd, door het feit dat zij als Luthersen het ware geloof aanhingen. Ook onder de protestanten was er weinig eensgezindheid.