Schapenmest

Tabaksteelt

Tabaksplanten hadden veel bemesting nodig. Duivenmest zorgde voor een fijnere smaak van de bladen, maar was kostbaarder dan schapenmest. Bij sommige buitenplaatsen waren van oudsher duiventorens, waarvan een deel van de mest naar de tabakkers ging. Het merendeel van de tabaksboeren werkte echter met schapenmest. De Heuvelrug kende vele schaapskuddes. Om de mest gemakkelijk te verzamelen, werden de schapen in potstallen ondergebracht. Overdag werden de kuddes via de schaapsdriften naar de heidevelden op de Heuvelrug gedreven, 's avonds werden ze in de stal aan de voet van de heuvel ondergebracht. Daar werd de mest verzameld en vermengd met heideplaggen. Dit vruchtbare mengsel werd dan verkocht aan de tabaksboeren. Er stonden dan ook vele schaapskooien langs de heerweg tussen Driebergen en Rhenen.