Landschappelijke tuinen

Stichtse Lustwarande

De buitenplaatseigenaren hebben veel invloed gehad op de omgeving. Rond de buitenhuizen werden de tuinen vooral na 1800 in de landschappelijke stijl aangelegd. Typerend is daarbij de slingerende lanen en waterpartijen, contrasterende boomgroepen en het plaatsen van grappige gebouwtjes in de tuin, zogenaamde 'follies'. Dit waren bijvoorbeeld nagbouwde ruïnes, duiventorens in de vorm van een gotisch kerkje of een tuinhuisje dat op een Grieks tempeltje leek. Beroemde tuinarchitecten zoals J.D. zocher en L.A. Springer hebben op de Heuvelrug heel wat parken en tuinen ontworpen. Sommige buitenplaatseigenaren legden in het nog open landschap bossen aan. Dat gebeurde in het tweede kwart van de negentiende eeuw bij de Heimenberg, de Laarsenberg en de Grebbeberg door de bewoner van de buitenplaats Heimerstein, baron Knobelsdorff.