Helm

Romeinse Limes

Levefanum, het Romeinse fort bij Wijk bij Duurstede, heeft naar alle waarschijnlijkheid iets ten zuiden van de huidige stad gelegen. De rivier heeft zijn loop in der eeuwen verlegd. De plek van het oude castellum is daarmee door de rivier verzwolgen en eventuele resten liggen nu ergens daar onder water. Vlakbij de rivier werd een Romeinse soldatenhelm gevonden. Dat is niet het enige teken dat wijst op de Romeinse aanwezigheid. Rondom het fort waren grote vici, nederzettingen, ontstaan. Bij de bouw van nieuwe woonwijken rond Wijk bij Duurstede in de twintigste eeuw zijn door archeologen vele resten van deze vici aangetroffen. Onder meer zijn er sporen van boerderijen, aardewerk en graven opgegraven.