Goudschat De Geer

Dorestad

De Geer was waarschijnlijk in de Romeinse tijd een villa, een groot boerenbedrijf. Na het wegtrekken van de Romeinen is dat zo gebleven. De eigenaren waren rijk: dat blijkt uit de gouden munten uit de zesde eeuw die hier zijn gevonden. Tussen De Geer en Dorestad heeft waarschijnlijk een vluchtburcht gelegen. Dat is een omwald en omgracht terrein, waar de burgers van Dorestad zich in tijden van gevaar konden terugtrekken, zoals bij aanvallen van de Vikingen. Waarschijnlijk is de goudschat hier begraven toen er een aanval van vijanden dreigde.