Einde Cuneraverering?

De Beeldenstorm

Omdat er na de Reformatie geen heiligen meer vereerd mochten worden, werden ook processies en bedevaarten verboden. Rhenen, dat een belangrijke bedevaartsplaats was vanwege de Cuneraverering, raakte hierdoor in economisch verval. Pas in 1580 vond een beeldenstorm plaats in de Cunerakerk te Rhenen. Die beeldenstorm werd niet eens uitgevoerd door de eigen burgers! De pastoor wist de relikwieën van Cunera in veiligheid te brengen. In 1581 werd de eerste predikant aangesteld. Ondanks dit weinig enthousiaste begin van de Reformatie is Rhenen later een bijna puur protestantse stad geworden.