Heimenberg

Cunera

Bij Rhenen bevindt zich op de Heimenberg een grote walburg: een halfrond complex aan de rand van de berg, aan de landzijde door greppels en een opgeworpen wal beschermd. Die wal kan ooit zijn verhoogd met een palissade. Nu is de burg halfrond, maar misschien was hij ooit groter. Het deel van de heuvel aan de rivierkant is door erosie deels weggeslagen en in het water verdwenen.

Het verdedigingswerk, dat 240x115 m meet, kan volgens de nieuwste onderzoekingen stammen uit de zevende eeuw na Chr. Dit is in de periode dat Willibrord in Utrecht werkzaam was. De Cuneralegende speelt weliswaar vroeger, rond het jaar 400, maar het is niet ondenkbaar dat haar 'heidense vorst' een voorganger is van de machthebber die deze walburg heeft laten aanleggen. Het laat in ieder geval zien dat Rhenen al in de vroege middeleeuwen een belangrijke woonplaats was, waar de aanwezigheid van een Engelse prinses heel goed voor te stellen is.