Bij u, over u en zonder u

Vrede van Utrecht

De belangrijkste Franse onderhandelaar in Utrecht was Melchior de Polignac (1661-1741). Hij was geestelijke, diplomaat en geleerde. Hij was onder meer Frans ambassadeur in Polen en bekleedde functies in Rome. Begin 1710 stuurde Lodewijk XIV hem naar Geertruidenberg voor vredesbesprekingen die uiteindelijk mislukten, omdat de geallieerden te hoge eisen stelden.

Twee jaar later was de politieke situatie in Groot-Brittannië totaal veranderd en kon Polignac in Utrecht in goede sfeer met zijn Britse collega's onderhandelen. Met de Nederlanders was zijn relatie minder. Hij stelde zich vanaf het begin hooghartig op tegenover zijn gastheren. In juli 1712 vernederde hij hen door te zeggen: 'Wij onderhandelen hier bij u, over u en zonder u'.

Polignac maakte zich in Utrecht ook weinig geliefd door steevast de huur van zijn riante woning, Huis Oudaen en de leveranciers van levensmiddelen en wijn niet te betalen. Nog jaren later probeerden Utrechtse schuldeisers rekeningen te innen. Toen zat hij allang in Rome. Hij werd in februari 1713 tot kardinaal benoemd. Daardoor maakte hij de ondertekening van het verdrag niet mee.