Kringenwet

Utrechtse Vestinggordel

Het was van groot belang dat het geschut vanaf de forten vrij schootsveld had. Daarom werd in 1853 de Kringenwet ingevoerd. Tot 300 meter rond een fort mocht - en alleen met toestemming van de minister van Oorlog - enkel met hout worden gebouwd. Tot 600 meter golden restricties voor het gebruik van steen en voor de hoogte van de bebouwing. Tot 1000 meter was bebouwing toegestaan, maar kon het militaire bevel alle gebouwen bij militaire dreiging ruimen. Deze Kringenwet heeft grote invloed gehad op het landschap en de stedelijke ontwikkeling. Tot opschorting van de wet in 1951 kon Utrecht niet, of slechts zeer beperkt naar het oosten uitbreiden. Nog steeds staan rondom diverse forten houten huizen.