Wilgenmat

Utrecht in de prehistorie

Tijdens archeologisch onderzoek in 2011 werd bij de Duurstedelaan in de wijk Hoograven een opmerkelijke vondst gedaan. Het ging om een van wilgentenen gevlochten mat van ongeveer 1 meter breed en meer dan 35 meter lang. Uit een C14-datering bleek dat het vlechtwerk gemaakt moet zijn in de midden-bronstijd en wel tussen 1890 en 1692 voor Chr. De mat was dus ongeveer 3800 jaar oud! Waarom de mensen toen zoveel moeite hebben gedaan om dit prachtige en zorgvuldige vlechtwerk te maken, is onduidelijk. Had het misschien iets te maken met visvangst of met de jacht op watervogels? De mat lag namelijk op een oude rivierbedding waar nog water doorheen stroomde in de tijd dat de mat werd gemaakt.