Weinig brons

Utrecht in de prehistorie

Brons was hier tijdens de bronstijd schaars omdat de benodigde grondstoffen koper en tin niet in Nederland werden gewonnen. Al het brons moest daardoor worden geïmporteerd. Handel ging met ruilmiddelen en hier waren weinig geschikte ruilmiddelen aanwezig. Veel brons zal er dus niet geweest zijn. Naast nieuwe producten zal er oud brons zijn ingevoerd. Dat werd omgesmolten om er nieuwe voorwerpen van te maken. In Utrecht zijn tijdens opgravingen geen bronzen voorwerpen uit de bronstijd gevonden. Wel is er rond 1946 bij de Liesbosch bij de Vaartse Rijn een bronzen zwaard opgebaggerd dat gedateerd is tussen 1800 en 1500 voor Chr.