Beren

Utrecht in de prehistorie

Dat er in Utrecht echt beren hebben gelopen, blijkt wel uit de vondst van een stuk berenkaak met een grote tand erin. De kaak kwam in 2006 tevoorschijn uit dezelfde geul waarin ook de geweifragmenten uit de bronstijd werden aangetroffen.