Een renaissancegevel van Willem van Noort

Stadhuis

Nadat de raad in de jaren dertig van de zestiende eeuw op last van Karel V naar de huizen Groot en Klein Lichtenberg verhuisde, was het de bedoeling dat daar een groot nieuw stadhuis werd gebouwd in de toen zeer moderne renaissancestijl. De toenmalige stadsarchitect Willem van Noort mocht het ontwerp maken. Daarvan zijn enkele schetsen bewaard gebleven, die laten zien hoe de architect met de opdracht geworsteld heeft. Een groot probleem was namelijk, dat het huis ten oosten van Hasenberg, niet door het stadsbestuur verworven kon worden. Daardoor was er te weinig ruimte voor een mooi symmetrisch gebouw. Bovendien beperkten bezuinigingen de bouwplannen. Voor een mooi resultaat werd het naar voren uitstekende huis Hasenberg gehalveerd, zodat het op gelijke hoogte kwam te staan met Lichtenberg. Vervolgens werd er een prachtige renaissancegevel voor gezet. De huizen Groot en Klein Lichtenberg behielden echter grotendeels hun twaalfde-eeuwse uiterlijk. Wel werden enkele renaissance details aangebracht, zoals een balkon. Het renaissance stadhuis moest in 1830 plaatsmaken voor het huidige neoclassicistische stadhuis.