Jan van Scorel

Paus Adrianus VI

De priester, diplomaat, ingenieur en vooral schilder Jan van Scorel (Schoorl 1495-Utrecht 1562) werd in 1522 door Adrianus VI benoemd tot beheerder van de kunstschatten van het Vaticaan. Hij werd daarmee de opvolger van de beroemde kunstenaar Rafaël, die in 1520 was overleden. Door dit verblijf in Rome kreeg Jan van Scorel alle gelegenheid om zowel de antieke beeldhouwwerken in de stad te bekijken als de moderne Italiaanse renaissancekunst van schilders als Rafaël en Michelangelo. Tijdens zijn verblijf in Rome maakte Jan van Scorel twee portretten van Adrianus VI, die helaas allebei verloren zijn gegaan. In het Centraal Museum Utrecht is wel een zeventiende-eeuwse kopie van een van die schilderijen te bekijken. Na de dood van Adrianus VI vertrok Jan van Scorel naar Utrecht. Daar schilderde hij onder meer het Drieluik met de intocht van Christus in Jeruzalem, waarin de invloeden van zowel de klassieke oudheid als de Italiaanse renaissance duidelijk zijn terug te zien. Het drieluik werd als memorietafel geplaatst bij het grafmonument van de familie Van Lokhorst in de Domkerk. Momenteel is het in het bezit van het Centraal Museum.