Archeologie, nieuwe wijk op oude grond

Leidsche Rijn

Voor de huizen werden gebouwd, werd het gebied eerst onderzocht door archeologen. Het bleek al snel dat de nieuwste wijk van Utrecht eigenlijk de oudste bewoning kent. Er werden zelfs sporen gevonden uit de Bronstijd, zo'n 3000 jaar geleden. Daarnaast werden er veel resten uit de Romeinse tijd gevonden. Het was al bekend dat op de plek van Leidsche Rijn een Romeins castellum, of verdedigingsfort stond. In 1997 werd echter ook nog een Romeinse weg gevonden, die dwars door de wijk loopt. Ook werden twee Romeinse schepen gevonden, twee Romeinse wachttorens, een pronkhelm en een Romeinse vicus (een Kampdorp). Ook kwamen archeologen veel middeleeuwse resten tegen, zoals twee vrachtschepen een middeleeuwse boerderij en zelfs een schat uit de tijd van Bonifatius. De rijke geschiedenis is zoveel mogelijk herkenbaar gemaakt in de nieuwe wijk. Het castellum wordt herbouwd als cultureel en educatief centrum en de loop van de Romeinse weg kan door de wijk worden na gewandeld.