Een schip voor de Rijnvaart

Het Utrechtse schip

Het Utrechtse schip heeft dienst gedaan voor de handel op de Rijn. De constructie van het schip was bijzonder geschikt voor de Rijnvaart. De bodem was gemaakt uit een uitgeholde en vervolgens uitgebogen eik, waarop een verhoging van planken was gebouwd. De sterke bodem kon botsingen met de gevaarlijke rotsen in de Midden-Rijn, zoals de Lolerei, weerstaan. Het schip is niet, zoals eerder gedacht in het huidige Duitsland gebouwd, maar in Utrecht of omgeving. Het schip is diverse malen onderzocht, de laatste keer door het Nationaal Museum van Denemarken, met financiële ondersteuning van de Europese Commissie. Ter beveiliging van het kwetsbare hout is toen een glaswand aangebracht. Met de genomen maatregelen kan het Utrechtse schip weer lange tijd mee.