Het schip van de Dom

Het rampjaar en de storm

Om financiële redenen was het schip van de gotische Dom na 1525 niet afgemaakt en waren de gewelven met bijbehorende luchtbogen achterwege gebleven. Het is echter maar zeer de vraag of het gebouw met gewelven en luchtbogen de storm van 1674 beter had doorstaan. Een kerkschip met een balklaag met muurstijlen en korbelen, zoals de Dom op dat moment had, is op zich een zeer stevige constructie. Het lijkt er dan ook meer op dat de Dom precies in de baan van de tornadoslurf lag, die min of meer ter hoogte van de Oudegracht kwam aanrazen. Door het kenmerkende explosie-effect van een tornado werd vervolgens de kap van het schip gerukt, waarbij tegelijkertijd de kerkmuren naar buiten toe werden weggedrukt. De wind die ondertussen met orkaankracht zowel in verticale als horizontale richting blies, vergrootte de schade aanmerkelijk.

Een ander opmerkelijk verschijnsel dat bij een tornado optreedt, is dat direct naast de slurf er vrijwel geen sprake is van valwinden. Dat zou wel eens het extreme contrast kunnen verklaren tussen de enorme schade aan de Domkerk terwijl enkele huizen en bomen op het Domkerkhof er ongeschonden bijstonden. Mogelijk lag daar ook de reden dat de Domtoren, met zijn kwetsbare hoge lantaarn, kap en pinakels nauwelijks onder de storm had geleden. In de lantaarn hing zelfs elk klokje van de vier jaar eerder aangebrachte beiaard nog gewoon op zijn plaats…