ANWB

Utrecht Fietsstad

Bingham en Kol richtten in 1883 op 1 juli 1883 in Grand Café-Restaurant Buitenlust aan de Maliebaan de Nederlandsche Vèlocipédisten Bond op, twee jaar later omgedoopt in de Algemene Nederlandsche Wielrijders Bond (ANWB). De ANWB organiseerde gezellige avonden, hardrijdwedstrijden en toertochten. Bingham werd voorzitter. Volgens Brits model reden de clubleden in uniform. Voorop fietsten hoornblazers om de overige weggebruikers te waarschuwen.

De ANWB bepleitte bij de gemeente voor soepelere regels voor fietsers, voor het openstellen van meer wegen voor fietsers en voor betere wegdekken. Ze vroeg de regering en de gemeenten fietspaden aan te leggen. Pas in 1896 werd in Brabant voor het eerst een echt fietspad aangelegd. Daarna ging het snel. Tegenwoordig telt Nederland 35.000 km aan fietspaden. De fietsstrook aan de Maliebaan zette de toon.