De Stijl (1917-1931)

Gerrit Rietveld

De Stijl is de titel van het maandblad 'voor de Beeldende Vakken' dat in 1917 werd opgericht door Theo van Doesburg, Vilmos Huszár, Antony Kok, Bart van der Leck, Piet Mondriaan en J.J.P. Oud. Het verscheen vanaf oktober 1917 tot in 1928. Nadien werd na de dood van Van Doesburg in 1931 nog één aflevering uitgebracht.

De Stijl was een podium vóór en dóór kunstenaars. Het blad was erop gericht de werkelijk moderne kunst te realiseren, waarbij de theoretische onderbouwing (onder andere door Mondriaan) een belangrijke rol speelde. Tegelijkertijd was het een middel om een groep kunstenaars, die dezelfde idealen nastreefde, samen te binden zonder het knellende kader van een vereniging. Medewerkers werkten onregelmatig samen aan projecten en wisselden vaak. Vanaf begin af aan was De Stijl internationaal georiënteerd. Het verscheen in de jaren twintig vanuit het buitenland: na Weimar vanuit Parijs, de werkplekken van Van Doesburg.