Marktkooplui

De werven aan de Oudegracht

Op veel bruggen over de Oudegracht verkochten de marktkooplui in de middeleeuwen hun producten. Niet voor niets hebben veel bruggen vandaag de dag nog namen als Broodbrug, Bezembrug, Huidenbrug of Visbrug. Er waren dan ook geen marktpleinen in de stad. Het Vredenburg is pas veel later als marktplein in gebruik genomen.