Domkapittel

De gotische Domkerk

Een kapittel is een gemeenschap van kanunniken onder leiding van een proost en deken, die tot taak hebben om in de kapittelkerk de mis op te dragen en een voorgeschreven cyclus aan liturgische diensten, de zogeheten getijden, uit te voeren. In Utrecht waren vijf kapittels waarvan het Domkapittel met 40 kanunniken het belangrijkste was. Voor hun moeite werden de kanunniken betaald, de zogenaamde prebende. Na 1580 verloren de kapittels hun religieuze functie, maar behielden wel hun goederen. Deze werden vanaf dat moment beheerd door protestante kanunniken. Ook de prebenden bleven. In 1811 werden de Utrechtse kapittels opgeheven door Napoleon.