Rhijnauwen

Buitenhuizen

Het buitenhuis Rhijnauwen gaat terug op een veertiende-eeuws kasteel. De naam is afgeleid van de natte weidegronden, de 'auen', langs de Rijn. Het kasteel was eigendom van de Utrechtse familie Van Lichtenberg. Door het huwelijk van Aleydt van Lichtenberg kwam het in bezit van de familie Van Renesse. In 1450 werd het kasteel in brand gestoken omdat de familie Van Renesse in een Utrechtse politieke kwestie tot de verliezende partij behoorde. Het kasteel werd herbouwd. Resten van het middeleeuwse kasteel en van de grachten rond de burcht zijn nog steeds aanwezig. In de achttiende eeuw werd het kasteel verbouwd tot buitenhuis. Er kwam een nieuwe westvleugel, de middeleeuwse trapgevels werden vervangen door lijstgevels en de schuifvensters vervingen de oude kruisvensters. Rond het huis werd een tuin met een geometrisch lanenstelsel aangelegd. Het huis was in 1773 eigendom geworden van de familie Strick van Linschoten. Zij hadden Rhijnauwen tot 1919 in bezit. Vanaf 1933 is Rhijnauwen in gebruik bij de Jeugdherbergstichting.