St. Catharijnegasthuis

Bartholomeusgasthuis

In de twaalfde eeuw stichtten Johannieters, de leden van een geestelijke ridderorde, aan het Vredenburg het St. Catharijnegasthuis. Hier vingen zij pelgrims en andere hulpbehoevenden op. Met name zieken werden hier verpleegd. Nadat Karel V in 1528 aan de macht was gekomen, liet hij op die plek een burcht bouwen om de Utrechters in bedwang te houden: kasteel Vredenburg. De Johannieters kregen een locatie aan de Lange Nieuwstraat toegewezen, waar ze het St. Catharijnegasthuis voortzetten. In dit gebouw bevindt zich tegenwoordig Museum Catharijneconvent.