Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) doet in opdracht van de overheid onderzoek op het gebied van volksgezondheid, milieu en natuur. In 1909 startte men met een klein laboratorium in Utrecht. In 1934 werd dit Centraal Laboratorium vanwege de toenmalige economische crisis gefuseerd met het Rijks-Serologisch Instituut. De nieuwe rijksinstelling ging Rijksinstituut voor de Volksgezondheid (RIV) heten. In 1953 verhuisde het RIV naar de Antonie van Leeuwenhoeklaan in Bilthoven, waar een nieuw laboratorium gebouwd was dat plaats bood aan circa 200 werknemers. Er werd in die tijd veel succes geboekt in de ontwikkeling en productie van vaccins. In 1984 ontstond door fusie het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (later Milieu).

Het RIVM zal in 2018 naar het universiteitscentrum in de Uithof verhuizen. en daar partijen vinden die zich eveneens met 'life-sciences' bezig houden.) Het Nederlands Vaccin Instituut blijft in Bilthoven. Die activiteiten zijn door Bilthoven Biological overgenomen. Het huidige terrein van het RIVM, gelegen bij de Antonie van Leeuwenhoeklaan, wordt een satelliet van het Utrecht(s) Science Park.

Het universiteitsgebied de Uithof ontleent zijn naam aan een daar destijds gelegen boerderij die oorspronkelijk bij het klooster Oostbroek behoorde. Het grondgebied van de Uithof behoorde deels bij De Bilt. De lanen Budapestlaan, Harvardlaan, Heidelberglaan, Leuvenlaan, Padualaan, Sorbonnelaan, Uppsalalaan en Yalelaan werden op 25 januari 1966 door de Biltse Raad benoemd. Met ingang van 1 januari 1975 behoorden ze door een gemeentelijke herindeling bij Utrecht.

De 'live-science-as' begint in de Uithof en loopt via de Soestdijkseweg Zuid en de tunnels bij het station naar (langs het RIVM-terrein tot) Berg en Bosch, gelegen aan de Professor Bronkhorstlaan. Er wordt een snelle fietsroute gerealiseerd tussen het station in Bilthoven en de Uithof in Utrecht.

(In juli 2012 ondertekende de gemeente De Bilt de intentieovereenkomst betreffende het Utrecht Science Park (USP), een naam die in 2011 aan werd gegeven. In juli 2012 ondertekende de gemeente De Bilt de intentieovereenkomst betreffende het Utrecht Science Park (USP), een naam die in 2011 aan het universiteitscentrum in de Uithof werd gegeven. Het RIVM zal in 2018 naar het USP verhuizen en daar partijen vinden die zich eveneens met 'life-sciences' bezig houden.