Colofon

Canon van Maarssen

CANON van MAARSSEN en omliggende kernen

   - Geschiedenis van het gebied en de bewoners -

 

Deze digitale versie is gemaakt ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Historische Kring Maarssen, opgericht op 11 september 1972.

De inhoud van de vensters is gebaseerd op de tekst van het HKM-jubileumboek.

Het fotomateriaal is voornamelijk afkomstig uit het fotoarchief van de Historische Kring. De Kring heeft al het mogelijke gedaan om eventuele rechthebbenden op beelden te achterhalen.

De bij een venster vermelde jaartallen zijn een indicatie voor de periode waarin het beschreven onderwerp ontstond en zich ontwikkelde.

 Samenstelling en redactie:
    Carlo de Meijer
    Ria Tijhuis
    Piet Gentenaar
    Jan Simonis

 

HKM - april 2023

www.historischekringmaarssen.nl