De Heilige Catharina van Alexandrië. (Archief Stichting Oud Woudenberg).

De Reformatie

Komt voor in: De Reformatie

De Heilige Catharina van Alexandrië. (Archief Stichting Oud
Woudenberg).

De Heilige Catharina van Alexandrië. (Archief Stichting Oud Woudenberg).

Toelichting:
Catherina was vermoedelijk van voorname afkomst en leefde in de derde en vierde eeuw. Ze weigerde te trouwen met Maximinus Daia, de gouverneur van Egypte en Syrië, omdat ze haar maagdelijkheid aan Christus had gewijd. Ze protesteerde tegen de vervolgingen onder keizer Maxentius en werd om die reden eerst gemarteld op een tandrad met scherpe punten en daarna onthoofd, misschien in 305. Volgens de legende gutste er melk uit haar doorgehakte nek.

Ze wordt afgebeeld als een jonge vrouw in een vorstelijk gewaad; haar attributen zijn het rad, de palmtak, het zwaard en de ring van het mystieke huwelijk. Ze wordt aangeroepen door zogende vrouwen, schipbreukelingen en tegen migraine.