Het Rode Dorp Breukelen

Wonen, werken en recreëren aan het water

De fabrieken aan het kanaal trokken arbeiders en 1915 werd de Woningbouwvereniging Breukelen opgericht. Ze bouwde woningen aan de westkant van het kanaal, bij het spoorstation van Breukelen. De wijk kreeg de bijnaam Het Rode Dorp, waarschijnlijk vanwege de politieke voorkeur van de bewoners. Er waren eigen winkeltjes en een eigen buurtvereniging, die niet voor niets 'Over de brug' heette. De vereniging organiseerde volksspelen, kermissen, voetbalwedstrijden en sinterklaasfeesten. Die trokken veel bekijks, vooral van de vele kinderen die in het buurtje woonden.