Heycop en Bijleveld

Vervoer over water

Vanuit het zuiden, vanaf Harmelen, groef men in de middeleeuwen een watergang naar het noorden, de Bijleveld. Waar deze de Alendorperwetering bereikte, werd een dubbele watergang naar het noorden, richting de Vecht gegraven. Dit water, waarvan de westelijke de Bijleveld heette en de oostelijke de Heycop, was niet alleen van belang voor de afwatering, maar vormde ook een goede verbinding tussen de Rijn en de Vecht. Het duurde niet lang of het werd een scheepvaartroute.

Het water loopt door het dorpje Kockengen, waarna de Heycop naar de Vecht afbuigt en de Bijleveld via de Ronde Venen naar de Amstel. Dat deze twee waterwegen pal naast elkaar liggen, is bevreemdend, totdat men beseft dat de Heycop op Utrechts grondgebied is aangelegd en de Bijleveld op dat van Holland.